Het beestje bij zijn naam noemen

Het beestje bij zijn naam noemen

Telepathie. Intuïtief communiceren met dieren. Dierentolk. Er zijn meerdere manieren om mijn wijze van communiceren met dieren aan te duiden. Ik heb er voor het gemak voor gekozen de term ‘dierencommunicatie’ te gebruiken. Zelf vind ik het belangrijker wat je ermee kan bereiken, dan hoe je het noemt of hoe het exact werkt. Maar ik begrijp dat enige uitleg wel op zijn plaats is. Daarom licht ik hier beknopt toe wat dierencommunicatie is en hoe het, vanuit mijn beleving, werkt.

WAT IS DIERENCOMMUNICATIE?

Dierencommunicatie is praten met levende of overleden dieren vanuit intuïtie. Door het uitwisselen van beelden, gevoelens, emoties en gedachten, voer ik gesprekken met dieren. Ik stel vragen en geef boodschappen door, door het verzenden van mijn gedachten en soms ook beelden naar het dier. En ik ontvang antwoorden, boodschappen en vragen op de manier die op dat moment voor mij het beste werkt. Het grootste gedeelte van wat ik doorkrijg, bestaat uit gedachten; woorden of hele zinnen. Dit gaat gepaard met fysieke gevoelens (vaak pijnklachten vanuit het dier), emoties (waaronder liefde, vreugde en angst) en tot slot beelden. Dit laatste kan een enkel plaatje zijn of als het ware een stukje film, waarin het dier bijvoorbeeld een ervaring met mij deelt. Dierencommunicatie vindt plaats op afstand aan de hand van een foto, ik hoef hiervoor niet fysiek bij het dier aanwezig te zijn.

PARANORMAAL? ECHT NIET!

Er zijn mensen die dierencommunicatie als paranormaal bestempelen. Of die dierencommunicatie als een gave zien. Niets is minder waar. Intuïtief communiceren is een hele natuurlijke manier van communiceren en iedereen kan het. Sterker nog; we hebben als baby allemaal op volle toeren intuïtief gecommuniceerd, het is alleen bij de meeste mensen op de achtergrond geraakt. Dit komt doordat we in de huidige maatschappij vooral worden gestimuleerd om vanuit ratio (feiten, ego, logica) te denken en handelen. Dit is het gebied van de linker hersenhelft. Intuïtie (gevoel, het grotere geheel, creativiteit) vindt plaats in de rechter hersenhelft en hieraan wordt op scholen en in onze Westerse opvoeding – helaas – nauwelijks aandacht geschonken. Zonde! Gelukkig kan je intuïtief communiceren met de juiste handvatten en door te oefenen weer (her)leren.

COMMUNICEREN VANUIT INTUÏTIE

Moeders herkennen het misschien; je pasgeboren kindje huilt en je weet direct waar het behoefte aan heeft. Of je denkt aan iemand en een moment later belt diegene je op. Dat noemen we intuïtie. Ook het bekende ‘voorgevoel’ en ‘onderbuikgevoel’ behoren eronder. Intuïtief communiceren is communiceren vanuit je gevoel. Vanuit het diepste van jezelf, ik noem dat ‘levensenergie’. Doordat intuïtie is gekoppeld aan je levensenergie – je kern – geeft het gehoor aan je diepste behoeften en verlangens. Als je voor een keuze staat, kan je gevoel iets anders zeggen dan je gedachten, je ratio. Ik raad jou aan: volg je gevoel. Want dat staat verbonden met wie jij écht bent. Niet met het beeld dat jij of je omgeving van jou gecreëerd heeft of van jou verlangd te zijn. Maar we wijken af… en nu heb je nog steeds geen antwoord op de vraag: hoe werkt dierencommunicatie?

ZÓ WERKT DIERENCOMMUNICATIE

Levensenergie, dus. Dat, wat jij bent in je puurste vorm. Zodra jij contact maakt met je intuïtie, maak je contact met deze levensenergie. En nu komt het… alle mensen en dieren bestaan uit dezelfde levensenergie. Je kan er daardoor voor kiezen om je op je eigen intuïtie af te stemmen, maar ook op die van een ander mens of dier! Dat is dan ook exact wat ik doe tijdens een consult; ik stem mij af op de energie van jouw dier, waardoor ik niet alleen met mijn eigen gedachten, gevoelens en emoties in contact sta, maar ook met die van je dier.

Dat verklaart waarom een moeder vanuit haar gevoel weet wat een huilende baby behoeft – de baby verzond haar die behoefte vanuit intuïtie. Of dat je aan een persoon dacht die jou een moment later opbelde – intuïtief kreeg jij al door dat die persoon aan je dacht. Zo klinkt het eigenlijk best logisch en een stuk minder zweverig, vind je ook niet?

KOSTEN

Consult
op afstand

115
  • Uitgebreid verslag
  • Maximaal 7 vragen/ boodschappen
  • Naslagwerken om zelf mee aan de slag te gaan

Consult en energiebehandeling

200
  • Uitgebreid verslag consult
  • Uitgebreid verslag energiebehandeling
  • Vindt plaats op 2 verschillende dagen

Energiebehandeling
op afstand

105
  • Uitgebreid verslag
  • Geheel op afstand
  • Tijdstip in overleg (dier moet in rust zijn)